دانلود ریمیکس آهنگ رفیق هایدنه کوره براگد حالی گیریاس + گیتار

دانلود آهنگ رفیق هایدنه کوره براگد حالی گیریاس

از سایت ایوان موزیک ✦ دانلود آهنگ رفیق هایدنه کوره براگد حالی گیریاس سامان یاسین فرهاد جهانگیری رضا کرمی تارا ✦ با لینک مستقیم

متن آهنگ نقابی سامان یاسین

✦✦♪♫♪✦✦

رفیق هایده نه کوره براگد حاله گریاس
برا تنیا همدمم چنی گه ولیم توریاس
برا حالم خراوه چشی بارم آرامم بکید
داشی هرچی قرص خمه بان
گیان تو هیچ وپیم نیه کی
کام و کام و نخ نخ ارات
سیگار رو سیگار دم بان
دیری چه کی واگردمان
دیرم مرم مالد آباد
جای خالید وه ای ماله
هر ثانیه جور یه ساله
آسمانه ای شهره ارا سر وه لی شیویاس دواره
درده دل فره دیرم داشی بو وه لام بنیش
سیگاری روشن بکه یه نخ بیه منیش
دلیل ای حالمه گشته یارو ظالمه
وه ناو ای مدته فک بکم یه تن قرص خواردمه
مه خیلی تلاش کردم وه گرده قصه بکم
ولی نیزانم وگرده سنگ وه چه زوانی قصه کن
بی دلیل و الکی وه بان هوچ پتی
سر و شاخ گردیا حالم کردوده ناو قوطی
روزی صد دف چمدان بسیا وتیا بچم
وتم مشکلت منم تو بنیش تا مه بچم
وت اصلا نیتوامد حقیقت دوست نیرم
وتم مه دوست دیرم وت منیش دوسه اوه دیرم
وتم یالا هیزبگر لباسیلد بکه ورد
آژانسگ ارای گردم وتم مولا نگهدارد
سرد نارمه ژان کم بدبختی نیری تونیش
کردار خود دراوردی داشی بسه دی کم بکیش
کام و کام و نخ به نخ ماربرو اراد دمه بان
های دکور ها دکور شیت بیم خدا صلوات
ای دل خدا مردی یه سره ارات گری
حنجری لامصبم عادت به ای بغضل نیری
الکل الکل الکل هرشو مو مست و کیجم
بو عطرگد و ایره پیچیاس حیفه نفس بکیشم
داشتم زندگی کاردیام تا تو هاتی بیده یارم
عاشق بیمو چید عاشقیت بده زهر مارم
اگه دوسم نیری ارا هی تیده خوم
ارای چه هر کورکه چم تو هایده نوای چوم
اگه دوسم نیاشتی او پیامیله چه بی
ارای چه وقتی که چید هر دو چاود خیس بی
وه منه سر به زیرو ساکت و صاف و ساده
چه آیمه سازی بی شرف حرام زاده
و بان تونه خوائن مه حبسم تو ای اتاقه
تونی که انسانیت ونو وجودت قاچاقه
دلیل عاشقیمی تو تمام زندگیمی تو
الان زانم چنی سخته ارای مه زندگی بی تو
الان زانم که قلب تو فقط و خوم وفاداره
ولی افسوس که بین ما تا گه ابد یه دیواره
تا گه ابد یه دیواره
کوچه و کوچه مال و مال گردم وشونت شار و شار
ولی هی ولیم دورو بود روز و روز و سال وسال
محل و محل قدم دم در و در کتم مس به مه
کوچو و خیابان پول نیکید دنیا اراد تیره ریشه
صدای خش خش برگ پاییز و نم نم واران
خودایش حالی گیریاس دس ناس گیره آسمان
تو پیاده رو ردبو یهو کف میه یادت
هوا که ابری بود هم کفم یادت
اصن هرچی وی شهره دونم کفمه یادت
یادت و یادم نیچود اه لعنت وه یادت
پدر کشتگی و گردم داشتی آخه بی پدر
بیمسه یکی جور تو کارتون خواوو در و در
افسردگی گردمه هی ومال نیچمه دیشت
باید سند ارام بنی وناو خوم بامه دیشت

ریمیکس بیس دار رفیق هایدنه کوره

مه حتی اگه هوا منت بنیده سرم
اقره نفس نیکشم نفس کم بارم بمرم
منت خدایش نکیشم تو که دیگه بندی خدای
وناو تنیای مرم رو نیخم و هر بی خدای
فکر کردی ولام بشی سر و دست ارات شکنم
جور مه پیدا کردی سلامم و پی برسن
دوباره بی معرفت نامرد زالو صفت
کافر کثیف تو اسم خدا هاوردیده و سط
بی عصاب درمان مه و هیچ تیمارستان نیه
اخلاق خوب بدیش فقط ارای رفع کوتیه
عصبیم و گیردمه بان زمین و آسمان
هر که سر نیده سرم و سر چمه ناو سری
دایم اوشید یه شیطه نچنه دورو وره
مقصر خود خو بیم هی خوم رودارت کردم
مه نوطقه گنی کردم وتم دوست دیرم
فکر کردم ساخت خومی وتم نقابی یه گله اس
هی پر و بال دام و پید وتم لیاقتت فرس
تو فقط نما دیری خیلی خراوه ذاتت
ای لعنت و چویلد لعنت و خاطراتت
مه که نزدیکت بیم نیشتی و پید برسم
آخه چو بیخیال بوم درد و ۷۰ کسم

ترجمه آهنگ نقابی سامان یاسین

رفیق من کجایی برادرت حالش خوب نیست
برادر تنها همدمم یه مدته ترکم کرده
برادر حالم خرابه یه کاری کن آروم بشم
داداش هرچی قرص میخورم
آروم نمیشم
کام به کام و نخ به نخ
سیگار پشت سیگار میکشم
داری باهام چیکار میکنی
دارم میمیرم
جای خالیت توی این خونه
هر ثانیه اش مثل یکسال میگذره
آسمون این شهر هم آشفته شده انگار
داداش دردلم زیاده بیا و کنارم بشین
سیگارتو روشن کنو یه نخ هم به من بده
دلیل حال بدم یار ظالممه
توی این مدت فک کنم یه تن قرص خوردم
من خیلی تلاش کردم باهاش حرف بزنم
ولی نمیدونم ب سنگ به چه زبونی حرف میزنن
بدون و دلیل و بی هیچ دلیلی
باهام بحث میکرد و حالمو میگرفت
روزی صدبار چمدونشو میبست و میگفت میرم
گفتم اگه مشکلت منم خودم میرم
گفت اصلا نمیخوامت دوست ندارم
گفتم دوست دارم گفت منم اون دوس دارم
گفتم زودباش لباساتو بپوش
براش آژانس گرفتمو گفتم خدانگهدارت برو
سرتو درد نیارم تو خودتم خیلی مشکل داری
داداش بسه کم سیگار بکش
کام به کام و نخ به نخ سیگار مارلبرو میکشم
کجایی دیوونه شدم برات
دلم برات میگیره هر لحظه
حنجره ام به این همه بغض عادت نداره
بوی عطرت اینجا پیچیذه حیفه نفس بکشم
داشتم زندگیمو میکردم تا تو اومدی و یارم شدی
عاشقت شدمو رفتی و عاشقی کوفتم شد
اگه دوسم نداری چرا به خوابم میای
چرا هرجا میرم تو رو میبینم
اگه دوسم نداشتی اون پیاما چی بود
چرا وقتی رفتی چشمات گریون بود
از منه ساکته سر به زیر ساف و ساده
چه آدمی ساختی ازم
تونی که انسانیت ونو وجودت قاچاقه
تویی که انسانیت توی وجودت نیست
دلیل عاشقیمی تو تمام زندگیمی تو
تو دلیل عاشقی و زندگیمی
الان زانم چنی سخته ارای مه زندگی بی تو
حالا میفهمم زندگی کردن بدون تو چقد سخته
الان زانم که قلب تو فقط و خوم وفاداره
حالا میفهمم که تو فقط به من وفاداری
ولی افسوس که تا ابد بینمون دیواره
کوچه به کوچه و شهر به شهر دنبالت میگردم
ولی هی ولیم دورو بود روز و روز و سال وسال
ولی روز به روز و سال به سال ازم دور میشی
محل و محل قدم دم در و در کتم مس به مه
محله ب محله قدم میزنمو در به در دنبالت میگردم
صدای خش خش برگ پاییز و نم نم واران
صدای پاییز و خش خش برگا و نم نم بارون میاد
خودایش حالی گیریاس دس ناس گیره آسمان
خدا هم دلش گرفته و آسمان داره گریه میکنه
تو پیاده رو ردبو یهو کف میه یادت
از پیاده رو میگذرم یهو یادت میوفتم
هوا که ابری بود هم کفم یادت
هوا که ابری میشه باز یادت میوفتم
اصن هرچی وی شهره دونم کفمه یادت
اصلا هرچی که توی این شهر میبینم یادت میوفتم
یادت و یادم نیچود اه لعنت وه یادت
یادت نمیره از یادم، لعنت به یادت
پدر کشتگی و گردم داشتی آخه بی پدر
انگار که باهام پدر کشتگی داشتی
بیمسه یکی جور تو کارتون خواوو در و در
مثه خودت در به در و کارتون خواب شدم
افسردگی گردمه هی ومال نیچمه دیشت
انقد که توی خونه ام افسردگی گرفتم
باید سند ارام بنی وناو خوم بامه دیشت
سند بزار واسم که از لاک خودم بیرون بیام
مه حتی اگه هوا منت بنیده سرم
اگه هوا هم منت سرم بزاره
اقره نفس نیکشم نفس کم بارم بمرم
انقد نفس نمیکشم که بمیرم
منت خدایش نکیشم تو که دیگه بندی خدای
منت هیچ کسی رو نمیکشم
وناو تنیای مرم رو نیخم و هر بی خدای
توی تنهایی خودم میمیرم ولی منت هیچ کسی رو نمیکشم
فکر کردی ولام بشی سر و دست ارات شکنم
فک کردی اگه ترکم کنی خودمو اذیت میکنم
جور مه پیدا کردی سلامم و پی برسن
اگه مثه من پیدا کردی بهش سلام برسون
دوباره بی معرفت نامرد زالو صفت
بی معرفت
کافر کثیف تو اسم خدا هاوردیده و سط
بازم اسم خدارو آوردی
بی عصاب درمان مه و هیچ تیمارستان نیه
دیگه هیچ بیمارستانی نمیتونه منو درمان کنه
عصبی و گیر میدم به زمین و آسمان
هرکی سر به سرم بزاره باهاش درگیر میشم
مادرم میگه دیونونه شدم
خودم مقصر بودم که خیلی بزرگت کردم
من اشتباه کردم گفتم دوست دارم
فک میکردم برا من ساخته شدی و یکی ی دونه ای
فک میکردم لیاقتت زیاده و هی بهت پرو بال میدادم
تو فقط ظاهرت خوبه ولی ذاتت خیلی بد
لعنت به چشماتو لعنت به خاطراتت
من که بهت نزدیک بودم چرا نذاشتی بهت برسم
آخه چطور بیخیالت بشم

✦✦♪♫♪✦✦


دیجی موریکس ریمیکس رفیق هایدنه کوره براگد حالی گیریاس سامان یاسین فرهاد جهانگیری بیس دار تند اینستا + رپ

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس آهنگ رفیق هایدنه کوره براگد حالی گیریاس رضا کرمی تارا بیس دار تند سیستمی ماشین

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ رفیق هایدنه کوره براگد حالی گیریاس سامان یاسین فرهاد جهانگیری رپ

دانلود اهنگ کام وکام نخ نخ ارام

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ رفیق هایدنه کوره براگد حالی گیریاس رضا کرمی تارا

کام و کام و نخ نخ ارات سیگار رو سیگار دم بان

دانلود آهنگ


اهنگ کام و کام نخ نخ اراد ارمین برمایه

اهنگ کام و کام نخ نخ اراد با گیتار کامل

دانلود آهنگ


کام وه کام نخ نخ اراد سیگار و سیگار دامه باد قسم وه پاکی عشقمان روح الله کرمی

دانلود آهنگ

پخش آنلاین موزیک دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320 دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

دیدگاه خود را بگذارید